Amager Centret - Reberbanegade 3, 2. Sal
Kontakt os: 69 14 86 60

Velkommen

Klinikken er ferielukket i perioden 15. juli til og med 2. august.

Der kræves ikke henvisning for at bestille tid til konsultation.

Konsultation er dog kun efter forudgående aftale. Klinikken har ventetid på nogle undersøgelser og alle henvendelser må derfor prioriteres. Du vil automatisk modtage en SMS et par dage inden konsultationen, med bekræftelse på aftalen. Såfremt du vil kende ventetiderne hos øre-, næse-, halslæger i Region Hovedstaden, kan du finde dem her: 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?Page=1&RegionId=1084&Name=øre .

Husk dit sundhedskort. Du skal bruge det ved ankomst til klinikken.

Vi bestræber os på at afvikle alle aftaler til tiden, men ved akutte problemstillinger kan forsinkelser opstå.

Bemærk: Med mindre andet er aftalt forventer vi som udgangspunkt, at patienten selv sikrer tid til svar på prøver og resultater af scanninger. Dette såfremt en aftale ikke allerede er sikret ved den indledende undersøgelse her.

Med mindre du frabeder dig dette, vil vi ved enhver undersøgelse her fremsende resultatet af undersøgelsen til din egen læge.

Klinikken er akkrediteret efter DDKM

Telefontider - 69 14 86 60

Mandag - torsdag
Kl. 9 - 11.00

Åbningstider:

Mandag
Kl. 7:30 - 15
Tirsdag
Kl. 7:30 - 15
Onsdag
Kl. 7:30 - 16.15
Torsdag
Kl. 7:30 - 15
Fredag
Lukket

Vi tilbyder blandt andet

Undersøgelse af stemme- og taleproblemer.
Undersøgelse for mistænkt kræft i hoved-, halsområdet, herunder knuder på halsen
Undersøgelse af skjoldbruskkirtlen
Undersøgelse og behandling ved mistænkte alvorlige infektioner (halsbyld, strubelågsbetændelse, voldsomme øreinfektioner)
Undersøgelse for allergi.
Undersøgelse ved svimmelhed
Undersøgelse ved ansigtslammelse
Undersøgelse ved mistanke om høretab
Undersøgelse af tinnitus
Høreapparatsbehandling
Operation mhp drænanlæggelse i trommehinden
Fjernelse af voksenpolypper i næsen samt undersøgelser af generelt besvær med luftskiftet i næsen
Behandling og undersøgelse ved gentagen tendens til næseblod
Undersøgelse ved synkebesvær
Undersøgelse for snorken og mistænkt vejrtrækningspause under søvn
Fjernelse at spytsten i mundbunden
Fjernelse af mindre knudedannelser i hoved-, halsområdet
Diverse biopsier, herunder finnåls biopsier
Klinikken har et tæt samarbejde med lokale røntgenklinikker og andre speciallæger

Eksempler på udvalgte undersøgelser og behandlinger

En almindelig øre-, næse-, halsundersøgelse er afhængig af de oplysninger patienten giver. En undersøgelse er altså et samarbejde mellem dig og lægen.

Det er derfor vigtigt at du altid kan oplyse:

1. Hvor lang tid du har været generet af det problem du ønsker løst.

2. Om du synes at problemet tager til i styrke og omfang.

3. Om der tidligere har været foretaget undersøgelser og/eller behandling i forbindelse med det aktuelle problem, samt resultatet af disse.

Herudover er det meget vigtigt at du oplyser, hvis du har eventuel ALLERGI. Specielt hvis der er noget medicin du ikke kan tåle.

Lægen vil i forbindelse med undersøgelsen stille flere supplerende spørgsmål afhængigt af problemstillingen.

Undersøgelser:

Klinikken råder over en større mængde udstyr. Som eksempler kan nævnes: Mikroskop og diverse kikkerter, samt ultralydsudstyr og udstyr til undersøgelse af balance og hørelse. Alle disse kan benyttes såfremt det er vigtigt for undersøgelsen af dit problem.

Du vil ved alle undersøgelser blive fuldt informeret om formål og procedure, således at du ved hvad det går ud på, inden det udføres. Nedenfor er nogle links med kortfattede beskrivelser og eksempler på mulige undersøgelser og supplerende billedundersøgelser:

Nedenfor er et link med illustration af en fiberskopisk undersøgelse af næse og svælg: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/tegning/kikkertundersoegelse-af-naese-svaelg-og-strube/

Eksempel på måling af trykket i mellemøret: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/foto/tympanometri/

Eksempel på baggrunden for høreundersøgelser: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/indre-oere-og-balanceorganer/hoerenedsaettelse/

I visse tilfælde suppleres med henvisning til MR-scanning af hovedet: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/mr/mr-skanninger/

Der kan  være grunde til at man ikke kan vælge MR-scanning af hjernen og i disse tilfælde vil man ofte vælge en CT-scanning af hjernen. Nedenfor er et link med information om denne scanningstype: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/ct/ct-skanning-af-hjernen/

Svar på prøver og billedundersøgelser:

Såfremt undersøgelsen medfører prøvetagning, eller opfølgende billedundersøgelser på hospital eller hos andre røntgenklinikker er hovedreglen den at alle resultater tilsendes os.

Ved billedundersøgelser (eksempelvis resultat af scanninger, almindelige røntgen undersøgelser) sendes resultatet som regel også til din praktiserende læge.

Blodprøvesvar, podesvar og resultatet af biopsier kan du finde på https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/laboratoriesvar/MEN det er bedst at du modtager svaret sammen med lægen. Herved undgås misforståelser.

Bemærk: Med mindre andet er aftalt forventer vi som udgangspunkt, at patienten selv sikrer tid til svar på prøver og resultater af scanninger. Dette såfremt en aftale ikke allerede er sikret ved den indledende undersøgelse her.

Med mindre du frabeder dig dette, vil vi ved enhver undersøgelse her fremsende resultatet af undersøgelsen til din egen læge.

 

 

Overordnet bestræber vi os altid på at afvikle klinikkens aftaler til tiden, men klinikken kontaktes også med akutte problemstillinger og under afvikling af dagens aftaler, kan opstå uventede fund, der må prioriteres og derfor kan ventetid opstå. Vi håber på forståelse herfor.

Klinikken har ventetid på enkelte undersøgelser og alle henvendelser må prioriteres. Såfremt du oplever at du ved henvendelsen her tildeles en tid der er senere end du havde forventet, kan du eventuelt forsøge at ringe til en anden øre-, næse-, hals speciallæge. Listen over ØNH-læger i Region Hovedstaden, samt deres ventetider for ikke akutte problemstillinger, kan findes her: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?Page=1&RegionId=1084&Name=øre

Såfremt du har stemmeproblemer kan vi tilbyde en undersøgelse med henblik på en plan for løsning af disse. Klinikken råder over avanceret udstyr til dette brug. Såfremt du har en smartphone kan du, såfremt du ønsker det, ved undersøgelsens afslutning få en del af billedmaterialet med.

Klinikken råder over diverse kikkertundersøgelser, stroboskopi og kan også tilbyde undersøgelse med særlige lysfiltre (ex. Narrow Band Imaging, NBI), hvorved evt. slimhindeforandringer fremstår tydeligere. Vi kan også tilbyde akustisk analyse af stemmen og har en lang række samarbejdspartnere i såvel ind- som udland, der kan bidrage til løsningen af dit stemmeproblem.

Vi har stor erfaring med alle typer stemmeproblemer, hvad enten du er professionel stemmebruger eller du har problemer med talestemmen i det daglige.

I mange tilfælde vil det være fornuftigt at blive henvist til en talepædagog på et af de kommunale kommunikationscentre. Talepædagogisk vejledning hører under undervisningsloven og er uden egenbetaling. Såfremt vi efter undersøgelse her, samt undersøgelse hos talepædagog har fundet det velbegrundet med talepædagogisk vejledning, men din kommune efterfølgende ikke vil bevilge dette, er det vigtigt at du retter henvendelse hertil på ny, så vi får mulighed for at følge op på din behandling.

Nedenfor er links til de 3 største kommunikationscentre i vores region:

https://csv.kk.dk

https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Sider/default.aspx

https://www.kc-hil.dk/borgere-mega/vores-omrader/tale-stemme

 

 

Alle patienter, hvor der hos egen læge er rejst mistanke om kræft, ses samme dag eller senest dagen efter henvendelsen til vores klinik. Det vil oftest være egen læge, der retter henvendelse til os på patientens vegne. Det forekommer dog at vi i forbindelse med en almindelig øre-, næse-, halsundersøgelse af anden årsag, må rejse mistanke om kræft. I den situation er det vigtigt at mistanken hurtigt be- eller afkræftes så den rette behandling kan startes.

Det er vigtigt at huske, at selvom du henvises til undersøgelse for mistanke om kræft, er det ikke sikkert at du har kræft.

Ved mistanke om kræft i hoved-, halsområdet vil vi i forbindelse med undersøgelsen her, foretage en grundig øre-, næse-, halsundersøgelse inklusive en kikkertundersøgelse af næse og hals og strube. Hvis vi efterfølgende opretholder mistanken om kræft, vil vi telefonisk sikre, at patienten får tid til nærmere undersøgelse på Hoved-, halskirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Når man forlader klinikken her, har man således allerede en tid til undersøgelse på hospitalet. Denne tid vil typisk være dagen efter, eller få dage efter konsultationen hos os.

Hvis man efter undersøgelse her, er blevet sendt videre til undersøgelse på Rigshospitalet, er det en god ide at tage en nær pårørende med til undersøgelsen på hospitalet. Da det er vigtigt at få undersøgt tingene hurtigt, kan det ofte være svært som patient at følge med i hvad der planlægges og her er det som regel godt at være ledsaget af en nær pårørende.

Hvis vi sender dig videre til undersøgelse på sygehus, overtager sygehuset ansvaret for de videre undersøgelser, men du er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at kontakte os, såfremt der er nogle spørgsmål, der trænger sig på.

Nedenfor er nogle gode råd og oplysninger fra kræftens bekæmpelse, hvis man som patient har fået rejst mistanke om kræft, samt en beskrivelse af de undersøgelser, der typisk vil blive foretaget.

Vedrørende henvisning til undersøgelse for mistænkt kræft: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/henvist-til-undersoegelse-for-kraeft/

Vedrørende undersøgelser ved undersøgelse for kræft i hoved-, halsområdet: https://www.cancer.dk/kraeft-i-svaelget-mandlerne-tonsil-pharynxcancer/undersoegelser-svaelget/

Generelt om undersøgelser af mistænkt hørenedsættelse:

Undersøgelse af patienter med et mistænkt høretab udføres hyppigt i klinikken. Her er et link til en god gennemgang af de mulige årsager til høretab: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/indre-oere-og-balanceorganer/hoerenedsaettelse/

Støjbetingede høreskader:

En særlig årsag til høretab er støjskader. En del af disse støjskader opstår i forbindelse med arbejdslivet. Her er et link til en overordnet gennemgang af støj og hørelse: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/indre-oere-og-balanceorganer/stoejskade/

Såfremt man har pådraget sig en høreskade i forbindelse med arbejdet bør skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsmarkedets-erhvervssikring-aes). Anmeldelse kan ske i forlængelse af høreundersøgelsen her. Formålet med anmeldelsen er en kortlægning af høreskader på arbejdsmarkedet og indgår således i en vigtig statistik. Hvis du har mistanke om at din hørenedsættelse er arbejdsrelateret, er det vigtigt at en eventuel høreskade bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Anmeldelserne danner vigtig baggrund for vores viden om støj på arbejdet, samt vores mulighed for at sikre arbejdstagere mod fremtidig skadeforvoldelende støj. Anmeldelsen foretages typisk i forlængelse af undersøgelsen af din hørelse og indebær bl.a. en række spørgsmål omkring støjgraden på arbejdet samt varigheden af støj på arbejdet. Endvidere vil man være interesseret i om der kan være andre, ikke-støjbetingede årsager til den nedsatte hørelse.

Mistænkt hørenedsættelse hos børn:

Enhver mistanke om hørenedsættelse hos børn bør selvsagt undersøges så årsagen kan afdækkes.  

Bemærk: Den hyppigste årsag til hørenedsættelse hos børn er nedsat tryk i mellemøret og væske i mellemøret. Denne tilstand er meget hyppig og kan hos de børn der har stor tendens til øresmerter samt udtalt hørenedsættelse over en længere observationsperiode behandles med dræn. Se https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/praesentationer/vaeske-i-mellemoeret/

Nedenfor er angivet et link, der udførligt beskriver forskellige årsager til og undersøgelser ved udredning af mistænkt hørenedsættelse hos børn. Klinikken har mange muligheder for undersøgelse af dit barns hørelse. Såfremt vi mistænker at der foreligger en hørenedsættelse, eller vi ikke har held med at bibringe fuld klarhed over barnets hørelse, vil vi henvise jer til audiologisk klinik, Gentofte Hospital, der har høj ekspertise mht undersøgelse af hørelsen hos børn. Dette link gennemgår årsager, mulige undersøgelser ved mistænkt hørenedsættelse hos børn: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/doevhed-og-nedsat-hoerelse-hos-boern/

Behandling af mistænkt hørenedsættelse:

De fleste årsager til hørenedsættelse kan behandles med høreapparat. Mere komplicerede høretab kan kræve anden behandling, der oftest foretages i sygehusregi. Hvis du ønsker oplysning om dine muligheder for høreapparatsbehandling kan du bl.a. søge oplysning i afsnittet Høreapparat (se topbannere i dette informationsafsnit).

Når du søger høreapparatsbehandling skal du først have foretaget en høreprøve. Man vil normalt ikke tilbyde høreapparatsbehandling til lettere høretab. Hvis du har en betydende hørenedsættelse har du flere muligheder for høreapparats anskaffelse.

Såfremt du søger konsultation mhp køb af høreapparat i en privat høreklinik, skal du være opmærksom på, at du skal udfylde et ansøgningsskema mhp ansøgning om offentligt tilskud og at dit køb, trods tilskud, vil være behæftet med en egenbetaling. Størrelsen af det beløb du skal betale afhænger af hvor mange forskellige tilskud du er berettiget til. Du kan finde skemaet ved at følge dette link https://www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Documents/ans-hoereapparat-dec2017.pdf

Du skal også være opmærksom på at du kan få gratis høreapparater via de offentlige høreklinikker. De høreapparater du kan erhverve via de offentlige klinikker er efter min vurdering ligeså gode og ligeså smarte som de apparater du kan få via det private. Det er imidlertid ikke alle høreapparater, der kan erhverves via det offentlige.

Nogle høretab afhjælpes bedst via offentlig høreklinik og nogle høretab kræver yderligere undersøgelser før speciallægen kan give tilsagn til ansøgning om offentligt tilskud. Vi taler om det ved konsultationen.

Vores klinik kan tilbyde gratis høreapparater via den såkaldte kvoteordning (se Region Hovedstadens information omkring dette nedenfor). Høreapparat efter den såkaldte kvoteordning tilbydes af disse øre-, næse-, halsklinikker: https://www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Sider/Liste-over-ørelæger.aspx

Her er et link til region Hovedstadens information om høreapparatsbehandling via offentlig høreklinik og via kvoteordning https://www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Sider/Hoereapparatbehandling-i-det-offentlige-sygehusvaesen.aspx?rhKeywords=høreapparater

og her et link til Sundhedstyrelsens udgivelse om høreapparatsbehandling med gode råd til dig der søger høreapparatsbehandling https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pjece-hoeretab.ashx?la=da&hash=AAA04833E6381819554D32E0E134DDC1AE1515E3

Klinikken ser mange patienter med klager over svimmelhed. De fleste henvender sig på opfordring fra deres praktiserende læge, men der er også mange patienter der henvender sig direkte til os, uden at være undersøgt af egen læge.

Det er vigtigt at enhver form for svimmelhed starter med undersøgelse hos egen læge! Ved svimmelhedsgener i aften og nattetid skal du ringe til 1813. Ved udtalte symptomer uanset tidpunkt på dagen - ring 112.

Baggrunden herfor er, at svimmelhed kan have mange årsager, hvoraf svimmelhed udløst fra ørerne blot er en ud af flere muligheder. Vi kan godt se patienter der ikke har været hos egen læge først, men det er ikke den rigtige måde at gribe problemet an på.

Ideelt set starter undersøgelsen af svimmelhed hos egen læge. Herved kan egen læge fungere som "tovholder" og lægge en plan for de videre undersøgelser.

En svimmel patient kan selvsagt fejle akutte problemstillinger, der kræver akut handling, men ved ikke-akutte problemer, kan undersøgelse hos en neurolog, en hjertelæge, en øjenlæge eller en halslæge alle være velbegrundet. Her skal man blot huske at alle disse speciallæger, selvom de alle er læger, primært har til opgave at undersøge for den type svimmelhed, der kan udløses ved sygdomme indenfor deres speciale. Undersøgelsen hos øre-, næse-, halslægen har altså fortrinsvis fokus på svimmelhed udløst fra balanceorganerne i ørerne.

Ud over en almindelig øre-, næse-, halsundersøgelse og en neurologisk undersøgelse, vil alle patienter der henvender sig således også få foretaget en høreprøve (hvis deres svimmelhed tillader det). Undersøgelsen suppleres nogle gange med særlige undersøgelser af patientens øjenbevægelser ved stillingsændring (VNG, VHIT) og der kan tillige foretages stimulation af ørets balanceorgan ved såkaldt "kalorisk prøve". Alle disse undersøgelser med henblik på at støtte den samlede vurdering af patienten, hvis det skønnes relevant. Nogle gange vil undersøgelsen skulle følges op af en scanning af hjernen og patienten vil da blive henvist til dette.

Alle disse undersøgelser skulle gerne afdække om der er tale om svimmelhed fra ørerne og i givet fald også munde ud i en plan herfor. Såfremt der ikke findes tegn på svimmelhed udløst fra ørerne skal patienten tilbage til egen læge med henblik på videre plan for de samlede undersøgelser.

Nedenfor er en række relevante links der belyser forskellige mulige undersøgelser af og enkelte årsager til "øre-svimmelhed":

Her er et link til en overordnet gennemgang af svimmelhed og årsager til svimmelhed https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/symptomer/svimmelhed-vejviser/

Nogen gange findes anledning til undersøgelse for såkaldt akustikusneurinom (en godartet, men sjælden årsag til svimmelhed). Ved undersøgelse for dette bestilles ofte en såkaldt MR-scanning af hjernen https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/mr/mr-skanninger/

En hyppig årsag til "øre"-svimmelhed er "øresten". Her er et link til en forklaring på hvad det er, samt en angivelse af hvordan man undersøger for det, samt behandler det https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/benign-positionel-vertigo-bppv/ 

Her er en video der viser nogle eksempler på hvordan man kan behandle "øresten": https://www.youtube.com/watch?v=BrxzcTmRwMw&feature=youtu.be

En anden hyppig årsag til "øre-svimmelhed" er "virus på balancenerven". Her er et link med en forklaring på hvad det er https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/nervesygdomme/balancenerven-betaendelse-vestibularisneurit/

En sjælden årsag til "øre-svimmelhed" kan være Menières sygdom https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/indre-oere-og-balanceorganer/meni-res-sygdom/

Fjernelse af mindre hævelser i lokalbedøvelse: Fjernelse af ex. mindre hudforandringer og slimhindeforandringer, små spytcyster og slimhindeforandringer ex. efter bidlæsioner, samt fjernelse af spytsten i mundbunden foretages i lokalbedøvelse. Herudover varetages akut behandling med drænage eksempelvis ved byld i halsen.

Anlæggelse af trommehindedræn hos voksne: Ligesom hos børn er baggrunden for nedsat tryk i mellemøret/ væske i mellemøret som regel betinget af nedsat evne til at "trykudligne" https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/trykken-i-oeret/. Det eustakiske rør (forbindelsen mellem øret og halsen), kan være tillukket af den ene eller anden grund. Typisk en svær forkølelse, men da der også kan være andre årsager til nedsat tryk i mellemøret, vil alle voksne med væske i mellemøret blive undersøgt med kikkertundersøgelse af deres næse og svælg og der kan blive foretaget supplerende undersøgelser tillige. Såfremt problemet med nedsat tryk i mellemøret, trods normale fund ved underøgelserne (fraset væsken i mellemøret) varer ved og ikke svinder på almindelig behandling, kan man vælge at anlægge dræn i trommehinden. Hos voksne vil indgrebet typisk blive foretaget i lokalbedøvelse. Hos de patienter der har en lang historie med problemer med trykket i mellemøret, kan man nogen gange vælge at henvise til en øre-, næse-, halsafdeling mhp behandling af passagen i det eustakiske rør.

Email-konsultationer tilbydes udelukkende ved igangværende forløb og er bedst egnede til korte spørgsmål til undersøgelser og behandling. Ved spørgsmål der kræver længere svar eller supplerende undersøgelse, vil vi anbefale at der planlægges ny tid til konsultation i klinikken.

Lægevejen

Ønske om receptfornyelse, eller opfølgning på konsultation kan nogle gange ordnes via Lægevejen.  Det er ikke muligt at booke tid online.

Gebyrer

Gebyrer:

Udeblivelse eller afbud indenfor 24 timer før konsultation: 250,- kr.

Udeblivelse eller afbud indenfor 24 timer fra undersøgelse for svimmelhed eller en planlagt operation: 500,- kr.

Klinikkens ydelser er omfattet at regler for den Offentlige Danske Sygesikring.

Gebyrer for attester følger lægeforeningens anbefalinger.

Såfremt du ikke er omfattet af den danske sygesikring, skal du selv betale for konsultationen, men kan eventuelt efterfølgende få dine udgifter refunderet via din forsikring.

Bemærk: Rettidigt afbud til en planlagt konsultation eller operation skal ske på en hverdag, og senest 24 timer før planlagt tidspunkt. Afbud kan hele døgnet indtales på vores telefonsvarer. Husk at oplyse navn, cpr-nr og tidpunkt for konsultation i beskeden. Ved afbud senere end 24 timer før planlagt tid sendes en regning for den planlagte tid (se nedenfor).

Find vej

Klinikken ligger i Amagercentret lige ved Amagerbro Metrostation. Klinikken har handicapvenlig adgang med elevator fra indkøbscenter.

Vi kan være svære at finde inde i Amagercentret:

Find Føtex og Spejdersport i stueplan. Overfor Spejdersport er et trappetårn og en elevator. Tag op til 2. sal og gå ned ad gangen til højre.

Der er også adgang til 1. sal fra P-hus (dæk P2 og P3). Find dametøjsbutikken Vila på 1. sal. Overfor denne er trappetårn og elevator og dermed videre op til 2. sal.

Klinikkens adresse er:

Amager Centret
Reberbanegade 3, 2. Sal
2300 København S.
Tlf. 69 14 86 60

Vis på kort

Hvem er vi

Bo  Huniche

Bo Huniche

Speciallæge

År 2004 speciallæge i Øre-, næse-, halssygdomme.

Flerårig ansættelse som afdelingslæge ved Hoved-, halskirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Fra 2011 speciallægepraksis.

Ekstern lektor ved Kbh. Universitet (stemme- og talevanskeligheder). Timelærer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ledende lægefaglig konsulent ved Det Kongelige Teaters skuespil og opera. Lægefaglig konsulent for Den Danske Scenekunstskole. Lægelig konsulent ved privathospitalet Aleris-Hamlet. Underviser ved stemmefaglige kurser i ind- og udland.

Eksempler på efteruddannelseskurser de seneste år:

ATLS-uddannelse (uddannelse i førstebehandling og undersøgelse ved voldsomme ulykker)

Kurser i laserkirurgi bl.a. i Boston, USA samt Manchester University Hospital, England.

Efteruddannelse i avanceret luftvejshåndtering ved Stanford University, USA.

Efteruddannelse i strubekirurgi og neurologiske strubelidelser, Manchester University hospital, England.

Flere efteruddannelseskurser i Ultralydsbrug i hoved-halsområdet.

Diverse kongresser i Europa og USA.

 

Læs mere →
Birgit

Birgit

Sygeplejerske

Sygeplejerske.

Mangeårig erfaring indenfor intensiv- og kardiologisk sygepleje, herunder bl.a. lang erfaring som pacemakerspecialist.

Tillige uddannelse indenfor infektionshygiejne.

Læs mere →
Sofie

Sofie

Audiolog

Uddannet audiolog fra Syddansk Universitet.  Tidligere audiolog hos Dansk Hørecenter.

Læs mere →
Troels

Troels

Audiolog

Uddannet audiolog på Nordsjællands Hospital, Hillerød 2018.  Tidligere audiolog hos Audionova.

Læs mere →