06 apr 2020

Coronavirus.

 

 

Bemærk: Det er kun muligt at få konsultation efter forudgående telefonisk aftale.

Dette er blandt andet for at sikre at kun ganske få patienter opholder sig i venteværelset samtidigt (vi stiler mod højst 1-2 patienter i venteværelset). Fra venteværelset er adgang til stor tagterrasse, hvorved vi kan holde den anbefalede afstand mellem patienterne.

Det er således ikke muligt at få tider ved personligt fremmøde, da vi derved risikerer at blive for mange i venteværelset.

I forbindelse med nogle af vores undersøgelser vil patienten blive anmodet om at lade sig pode for coronavirus forud for undersøgelsen. Dette aftales ved tidsbestillingen. Hvis man skal podes vil prøven blive bestilt herfra, men patienten skal selv booke tid til podning på https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F Man skal bruge NemID til at logge på. I vores nærområde er der mulighed for at blive podet i Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Hillerød.

Man kan som patient kun medbringe én pårørende til undersøgelsen.

Alle patienter forventes at afspritte hænder ved ankomst og der vil være sprit stillet frem til dette formål.

Såfremt du har akut opstået sygdom, kan du også kontakte din alment praktiserende læge telefonisk, du må ikke møde op hos din læge uden forudgående telefonisk aftale.

Såfremt det efterfølgende skønnes, at du har behov for yderligere hjælp, vil din læge sikre dette, eventuelt ved akut henvisning til sygehus.

I forbindelse med akut sygdom i løbet af aften og nat kan lægevagten kontaktes på 1813.

Såfremt du er akut alvorligt syg skal du kontakte 112.